Invest Secure - Family Office > Blog > W jakie branże warto inwestować? Czy istnieją złote rady?
mężczyzna stojący tyłem

Ostatnie wydarzenia spowodowały zamrożenie gospodarki w większości krajów. Wielu inwestorów zastanawia się, w jakie branże warto inwestować i szuka złotych rad, które pozwolą im pomnożyć swój kapitał. Pandemia mniej lub bardziej odbiła się na każdym sektorze gospodarki. Eksperci twierdzą, iż koronawirus prawdopodobnie powróci jesienią i znów zbierze swoje żniwo. Jeśli te przewidywania się spełnią, może dojść do ponownych obostrzeń, które zamrożą wiele firm, a nawet doprowadzą do ich upadku. Sytuację pogarsza także inflacja.

Które spółki lub firmy są najbardziej stabilne?

W okresie kryzysu niedoświadczeni inwestorzy błędnie podchodzą do analizy sytuacji giełdowej, przez co zaczynają wyprzedawać swoje aktywa po zaniżonej cenie. Dzieje się tak ze względu na przekonanie, że na firmy i spółki, posiadające dobre produkty, usługi oraz ustabilizowane na rynku nie powinny podlegać spadkom. W praktyce natomiast sytuacja wygląd inaczej. Prowadząc analizy techniczne i fundamentalne spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej, można zauważyć, że podczas recesji radzą sobie one lepiej od pozostałych, ale ich wyceny również uległy spadkom. Natomiast istnieje duża szansa, iż zaczną generować zyski w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego przed zainwestowaniem  środków, należy przeprowadzić głęboką analizę fundamentalną takich firm lub spółek oraz uwzględnić wszelkie negatywne scenariusze. To zwiększy szansę na zyski i pozwoli zminimalizować ewentualne straty.

Branże akoniunkturalne, które warto wziąć pod uwagę

Branże akoniunkturalne bez względu na panującą sytuację gospodarczą, zawsze mają klientów na swoje produkty. Jednak ich sytuacja w okresie recesji może ulec pogorszeniu, jednak ryzyko bankructwa w takim przypadku jest znacznie niższe. Natomiast spółki lub firmy z takich branż po ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej, szybko powracają do poziomów wartości przed kryzysem. A w przypadku polepszenia się koniunktury ich wartość zaczyna wzrastać w tempie szybszym od pozostałych. Obserwujący rynek można zauważyć, że istnieją pojedyncze branże, które cechują się wysoką odpornością na zawirowania gospodarcze.

Do takich można zaliczyć branże: medyczną, aplikacji internetowych oraz biotechnologii. Jednak trzeba przeprowadzić dokładną analizę firmy lub spółki, która działa w wymienionych sektorach. Na przykład: klinika chirurgii naczyniowej w dobie epidemii lub pandemii może zostać zamknięta w wyniku dużego ryzyka zakażeń pacjentów podczas zabiegu. W takim przypadku nie będzie generować dochodów na poziomie, który pozwoli jej utrzymać stabilną pozycję na rynku – w zależności od okresu, w którym nie będzie przyjmować pacjentów. Natomiast gdy klinika zajmuje silną pozycję na rynku, to istnieje duża szansa, że po zniesieniu obostrzeń  znów zacznie prosperować na optymalnym poziomie, a jej wartość wzrośnie.

Jakimi branżami warto się zainteresować i co uwzględnić?

Pomimo że nie istnieją złote rady, bo każda inwestycja wiąże się z utratą kapitału, to inwestorzy szukający nowych możliwości powinni zainteresować się branżami, które dostarczają produkty lub usługi codziennego użytku, bez których człowiek nie może się obejść. Należą do nich: spożywcza, telekomunikacyjna, energetyczna i transportowa. Natomiast ich całkowite bankructwo może wywołać tylko potężny kryzys, który pochłonąłby całą gospodarkę. Jednak kluczową rolę pełni profesjonalna analiza. Na przykład: w branży spożywczej sklepy oraz firmy produkujące żywność radzą sobie doskonale, podczas gdy wiele restauracji jest na skraju bankructwa. Natomiast branża energetyczna może być narażona na regulacje ze strony rządu, co wpływa na jej wartość.

Obiecująco wyglądają branże pożyczek pozabankowych, z których korzystać będą zarówno konsumenci, jak i firmy, które utraciły stabilizację finansową w okresie pandemii, a pomoc rządu okaże się dla nich niewystarczająca. Ponadto opłacalną branżą może być faktoringowych oraz zarządzania wierzytelnościami, ponieważ wiele firm oraz osób fizycznych popadnie w długi wskutek pandemii. Dlatego taka inwestycja może okazać się zyskowna w dłuższej perspektywie czasu.

Istnieją różne branże z potencjałem, w które można zainwestować z dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Jednak trzeba być świadomym ryzyka, ponieważ nawet najlepsze analizy nie są stanie potwierdzić, jakie nieprzewidziane zdarzenia mogą wstrząsnąć rynkiem. Dlatego w okresie pandemii zgłasza się do nas coraz więcej nowych klientów, którzy posiadają kapitał, ale nie wiedzą w co go zainwestować. W celu dywersyfikacji  ryzyka, zawsze polecamy stworzyć portfel inwestycyjny, składający się z firm lub spółek w różnych branżach.

Napisz komentarz