Invest Secure - Family Office > Blog > Family Office – miejsce gdzie relacje budujemy na lata
rece kilku osob widziane z góry

Family Office to świadczenie usług doradczych klientom, którzy m.in. chcą zainwestować pieniądze, ale nie mają odpowiedniej wiedzy. Zespół fachowych doradców posiada odpowiednie kompetencje z zakresu: inwestycji, zarządzania finansami, prawa oraz innych potrzebnych do prowadzenia przedsiębiorstwa i pomnażania kapitału. We współpracy wartościami najwyższymi jest zaufanie i dyskrecji. To pozwala budować z klientami relacje rodzinne, aby dominowało w nich obustronne zaufanie.

Między klientem, który jest rodziną biznesową, a współpracującą firmą tworzy się specyficzna relacja rodzinna. Założeniem Family Office jest towarzyszenie firmie rodzinnej (klientowi), w niektórych sytuacjach życia biznesowego oraz wydarzeniach rodzinnych. Głównym celem tej relacji jest całkowite dbanie o bezpieczeństwo finansowe i interesy klienta. Dlatego kluczową rolę pełni połączenie fachowej wiedzy, doradztwa, doświadczenia oraz wykazywania zrozumienia klienta w trudnych sytuacjach.

Dlaczego warto korzystać z biur Family Office?

Family Office to prawdziwe wypracowanie odpowiednich wzorców postępowania w biznesie opartych na relacjach rodzinnych z klientem (firmą rodzinną). To doskonałe rozwiązanie, ponieważ fachowy doradca Family Office ma wgląd do wszystkich spraw klienta tak, jakby był członkiem jego rodziny. Patrząc z tej perspektywy może dostrzec potrzeby zmian, aby wznieść firmę na wyższy poziom.

Jak specjaliści Family Office pomagają klientowi – przedsiębiorcy rodzinnemu?

Do tradycyjnych zakresów usług Family Office należą: pomoc w sprawie zarządzania przedsiębiorstwem, finansami i inwestycjami, zarządzanie majątkiem firmy oraz przekazanie go kolejnym pokoleniom zgodnie z życzeniem klienta oraz fachowe doradztwo inwestycyjne. Natomiast relacje rodzinne z klientem sprawiają, że coach może pomóc mu w budowaniu marki firmy i rodziny oraz tworzeniu ich wizerunku. Szczególnie ceniona jest pomoc przedsiębiorcy z zakresu doradztwa inwestycyjnego, ponieważ najczęściej emocje w takich przypadkach biorą górę nad rozsądkiem. To prowadzi do błędów i utraty kapitału. Natomiast specjaliści potrafią spojrzeć na sytuację klienta z obiektywnie, co pozwala udzielić fachowych porad w tym zakresie.

Kolejną często świadczoną usługą jest doradztwo z zakresu rozwijania przedsiębiorstwa. Nieprzewidziane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na decyzje dotyczące dalszego rozwoju firmy, np. sukcesji, przekazania firmy potomstwu lub pomoc partnerowi na wypadek śmierci właściciela. Takich niespodziewanych sytuacji może być wiele. Natomiast Family Office to miejsce, w którym rodzinne relacje poprawiają komfort psychiczny klienta – firmy rodzinnej oraz dbają o przyszłość jego i krewnych.

Napisz komentarz