IS Statue

REPREZENTACJA I WSPARCIE PRAWNE

Doradzając Państwu oraz reprezentując Państwa interesy, dbamy nie tylko o to, aby być skutecznymi, ale też o to, aby robić to godnie i odpowiedzialnie. Dlatego na równi ze znajomością prawa szanujemy też zawodową etykę.

IS Statue to wsparcie rodziny w obszarze stosunków cywilnoprawnych, prawa rodzinnego i prawa pracy oraz reprezentowanie interesów rodziny w stosunkach z podmiotami trzecimi.

W ramach IS Statue będziemy doradzali Państwu w obszarze stosunków cywilnoprawnych prawa rodzinnego i prawa pracy. Będziemy także reprezentowali Państwa interesy (w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwa) w postępowaniach i czynnościach prawnych oraz w organach nadzorczych podmiotów, w których są Państwo udziałowcami lub akcjonariuszami.

  • Reprezentowanie w radach nadzorczychoraz na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy
  • Zapewnienie reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnychw tym także wsparcie w dochodzeniu należności i odszkodowań
  • Reprezentowanie w czynnościach prawnychna podstawie otrzymanych pełnomocnictw
  • Wsparcie w procesie projektowaniai negocjowania umów z podmiotami trzecimi
  • Doradztwow sprawach rodzinnych i pracowniczych
  • Wsparcie w wyborze ofertubezpieczeniowych / kredytowych / leasingowych oraz w procesie realizowania obowiązków informacyjnych wobec spółek publicznych

Zwiększamy
bezpieczeństwo prawne.

W ramach IS Statue, zyskują Państwo pewność, że nie tylko nasza, specjalistyczna znajomość prawa, zawsze będzie po stronie Państwa rodziny. Po Państwa stronie będzie też kultura osobista Invest Secure oraz kompetencje, które pomogą w podejmowaniu trafnych wyborów, dzięki którym zwiększy się Państwa bezpieczeństwo prawne.

Udostępnij