IS Strategy

STRATEGICZNY COACHING BIZNESOWY

Biznes to nie pole bitwy. Ale tak jak na polu bitwy, tak i na rynku bez dobrej strategii ciężko jest sprawnie dowodzić firmą. Pomożemy Państwu nie tylko stworzyć skuteczny biznesplan, ale też wydajnie go wdrożyć, trafnie zarządzając przeprowadzaną zmianą.

W miejscu stoją już tylko posągi. Przedsiębiorstwa ulegają stałym przeobrażeniom, tak od strony wizerunku, jak i z czysto biznesowego lub formalnego punktu widzenia. Pomożemy Państwu stworzyć plan restrukturyzacji, przygotować firmę do nowego pozycjonowania na rynku lub opracować i wdrożyć nowy, efektywny biznesplan.

IS Strategy to kompletne wsparcie dla właścicieli firm, którzy oczekują lepszej efektywności swojego biznesu. Pomagamy nie tylko w twardym zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwach, ale też, na życzenie, w ramach coachingu biznesowego, w ustaleniu zasad strategii zarządzania firmą czy podziału ról i obowiązków wśród członków rodziny. Dzięki temu łatwo i bez niepotrzebnych niejasności będą Państwo godzili role biznesowe i rodzinne.

  • Audyt działalności biznesowejNa poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.
  • Coaching biznesowyWsparcie firm rodzinnych w planowaniu strategicznym i polepszeniu efektywności biznesu.
  • Pomoc w organizacji struktur zarządczych i nadzorczych…oraz w przygotowaniu i zaimplementowaniu kodeksu dobrych praktyk.

Poukładamy wszystko,
co potrzebne.

Poukładamy wszystko. „Wszystko”, co jest potrzebne firmom podczas zarządzania zmianą, pozyskiwania nowych segmentów rynku, rozszerzenia oferty – lub przeciwnie: jej ograniczenia, mając jednocześnie na uwadze poprawę rentowności firmy. Zadbamy też o prawidłowe połączenie relacji prawno-prywatno-biznesowych, jak i np. o stworzenie kodeksu dobrych praktyk obowiązujących w firmie.

Udostępnij