IS Estate

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

Możemy być dla Państwa nie tylko oczami skierowanymi na rynek nieruchomości, ale też doradcami i negocjatorami.

Szukamy perełek do zakupu, komercjalizujemy je i sprzedajemy z zyskiem. Z punktu widzenia inwestycji nieruchomości to – wbrew nazwie – płynny biznes. Invest Secure dba o to, aby łapać właściwe fale, na których wyłowione z rynku perełki zmierzają w kierunku atrakcyjnej kapitalizacji i korzystnej sprzedaży. Dla Państwa możemy z fal tych stworzyć kompleksową strategię inwestowania w nieruchomości.

Cel usługi IS Estate jest prosty: komercyjny sukces wypracowany przez obrót i zarządzanie nieruchomościami. Nie tylko analizujemy stopy zwrotu i potencjał zysku dla interesujących opcji kupna. Po sformalizowaniu zakupu nieruchomości lub projektu inwestycyjnego (zarówno od strony prawnej, jak i finansowej) możemy skupić się na jego komercjalizacji, stale raportując rentowność inwestycji.

Dla Państwa nasza obsługa w zakresie nieruchomości to nie tylko know-how i dostęp do szerokiej palety instrumentów inwestycyjnych. Nasza praca nie kończy się na wyszukaniu świetnych okazji; choć jest to bardzo ważny jej element. Celem i końcem projektu zawsze jest zysk wypracowany przez naszą wiedzę, wykorzystane szanse i Państwa oszczędności.

  • Nieustannie śledzimy dla Państwa rynek nieruchomości
  • Rekomendujemy do zakupu wyłącznie oferty z dużym potencjałem zysku
  • Negocjujemy umowy, komercjalizujemy nieruchomości i sprzedajemy z zyskiem

Celem
jest zysk.

Dla Państwa nasza obsługa w zakresie nieruchomości to nie tylko know-how i dostęp do szerokiej palety instrumentów inwestycyjnych. Nasza praca nie kończy się na wyszukaniu świetnych okazji; choć jest to bardzo ważny jej element. Celem i końcem projektu zawsze jest zysk wypracowany przez naszą wiedzę, wykorzystane szanse i Państwa oszczędności.

Udostępnij