Invest Secure - Family Office > Usługi > IS VENTURE CAPITAL

IS Venture Capital

AKTYWNE DORADZTWO

W ramach działalności Invest Secure prowadzi aktywne doradztwo, pełniąc rolę huba pośredniczącego pomiędzy spółkami szukającymi finansowania a inwestorami indywidualnymi (działającymi jako business angel’s) oraz funduszami venture capital.

Dla naszych inwestorów poszukujemy podmiotów:
– o rozpoznanym modelu biznesowym, w fazie wzrostu, ekspansji, generującym przychody;
– zarówno z branż nowoczesnych technologii jak i tych bardziej tradycyjnych;
– z jasnym planem rozwoju działalności;
– szukających dynamicznego wzrostu skali działalności, w tym poprzez wyjście na rynki zagraniczne;
– szukających dodatkowych kompetencji, w tym w kwestiach finansowych, organizacyjnych, marketingowych;
– z okresowymi problemami płynnościowymi;
– z koniecznością „wymiany” części udziałowców (w tym MBO, pre-IPO);
– o zapotrzebowaniu kapitałowym w wysokości kilku mln zł.

Zgłoszenia propozycji projektów inwestycyjnych należy dokonywać wysyłając podstawowe informację na adres email: isvc@investsecure.pl

Invest Secure Venture Capital pomaga w udzielaniu finansowania:

  • UdziałowegoInwestycje do kilku mln zł w zamian za mniejszościowy lub większościowy udział w przedsięwzięciu.
  • DłużnegoW postaci pożyczek oraz obligacji.
  • HybrydowegoW tym papiery zamienne co do formy.

Pomoc dla inwestorów

Oferta dla inwestorów obejmuje udział w pojedynczych przedsięwzięciach (jako business angel’s), lub w strukturze obejmującej kilka projektów o określonych z góry celach inwestycyjnych (IS Venture Capital). Projekty mają charakter wzrostowy (okres inwestycyjny ok. 4-5 lat) lub dywidendowy (generowanie powtarzalnych dochodów po 2-3 latach od rozpoczęcia inwestycji). Nabór inwestorów prowadzony jest w sposób ciągły.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Udostępnij