Invest Secure - Family Office > Blog > SukcesJA – no to jak z tym sukcesem?
mężczyzna cieszacy się z sukcesu

Dlaczego niektóre przedsiębiorstwa osiągają niesamowite zyski, podczas gdy inne borykają się z problemami finansowymi lub upadają? Sukces firmy jest złożonym procesem, na który składa się wiele czynników. Żeby zbudować solidne i stabilne na rynku przedsiębiorstwo, warto kierować się poniższymi zasadami. Co wpływa na sukces firmy?

Innowacyjność, kompetencje i orientacja na rynku

To 3 kluczowe czynniki, które są niezbędne, aby przedsiębiorstwo odniosło sukces i zbudowało stabilną pozycję na rynku. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz zdolności kierownicze wpływają na funkcjonowanie firmy. Ważna jest też organizacja pracy w zespole, w którym osoby na stanowiskach kierowniczych potrafią motywować zespół do dynamicznego działania oraz podejmować ryzykowne decyzje w oparciu o szczegółowe analizy. Dzięki temu firma może się rozwijać oraz stale uzyskując wzrost. Sukces biznesu zależy też od  kultury przedsiębiorstwa, czyli wartości, z którymi się utożsamia i przekazuje pracownikom. Kluczową rolę odgrywają kompetencje i umiejętności zespołu, które należy cały czas rozwijać, aby firma mogła sprostać wymogom rynku. Żeby przedsiębiorstwo odniosło sukces, wszystkie wymienione czynniki muszą współistnieć i tworzyć spójny proces rozwoju.

Wzajemne relacje i zaufanie

Kluczową rolę z budowaniu solidnej pozycji przedsiębiorstwa pełnią relacje członków zespołu łącznie z kierownictwem. Dobre relacje sprawiają, że pracownicy nie konkurują ze sobą, lecz doskonale się uzupełniają i współpracują. Takie stosunki pozwalają szybciej osiągnąć efekty. Ponadto rywalizacja niszczy relacje w zespole oraz często prowadzi do błędów i zaniedbań, które bywają kosztowne.  Poza zgraniem zespołu ważne są też relacje firmy z klientami. Zadowolony klient poleca firmę innym, natomiast nowe osoby chętniej korzystają z rekomendowanych usług lub produktów. Pozyskanie zaufania klientów to proces, który może trwać kilka lat, natomiast bardzo łatwo je zniszczyć. Ponadto dobre relacje pozwalają na przeprowadzanie transakcji lub współpracę z miłej, przyjacielskiej atmosferze, co jeszcze mocniej przekłada się na zadowolenie klientów.

Kompetencje kierownictwa

Żeby statek mógł dopłynąć do wyznaczonego portu, potrzebny jest kompetentny kapitan oraz zgrana załoga. I tak samo jest z firmą, która chce zbudować solidną pozycję, której nie zagrozi konkurencja. Dlatego osoby na stanowiskach kierowniczych muszą potrafić wyznaczać cele oraz priorytetowe zadania. Ważna jest także kreatywność, nieszablonowe podejście do wdrażania strategii oraz rozwiązywania niektórych problemów. Ponadto osoby koordynujące nowe projekty powinny korzystać z zewnętrznej sieci informacji, które mogą wykorzystać w rozwoju firmy. Każdy menedżer powinien potrafić słuchać pracowników oraz brać pod uwagę ich pomysły na rozwój firmy, ponieważ mogą one okazać się ,,strzałem w dziesiątkę”. Ponadto osoba taka stale powinna pracować nad nowymi koncepcjami, które pozwalają wyłamać się firmie z utartych szablonów i tym samym wyróżnić się na tle konkurencji.

Orientacja rynkowa

Większość rynków zmienia się w szybkim tempie. To powoduje, że rozwiązania, które działają dziś, za kilka miesięcy mogą nie przynosić efektów. Taka sytuacja wymusza ciągłą obserwację trendów w danej branży oraz prowadzenia analiz, które pozwalają przewidzieć przyszłość. Dlatego przedsiębiorstwo, które chce się rozwijać, musi posiadać zespół kompetentnych pracowników. Natomiast menedżerowie oraz kierownictwo powinno zadbać, aby pracownik na każdym szczeblu mógł zdobywać nowe umiejętności. Ponadto ważne jest też utrzymywanie kontaktów z ekspertami, instytucjami oraz firmami partnerskimi.

Monitorowanie postępów w firmie

Sukces firmy to proces, który wymaga ciągłego analizowania i ulepszania działań. Kluczową rolę odgrywa raportowanie w danych przedziałach czasowych, np. miesięczne, kwartalne, itd. Dzięki temu możliwe jest śledzenie postępów firmy oraz analizowanie ewentualnych błędów. Każde przedsiębiorstwo powinno prosperować na zasadzie współpracy między jego członkami, bo tylko dzięki temu może się rozwijać. Ważne jest także ucinanie strat, ponieważ nie każdy pomysł musi okazać się genialny. Podczas wdrażania nowego rozwiązania w praktykę może okazać się, że nie przynosi ono prognozowanych efektów. Jeżeli proces przebiega zgodnie z założeniami i nie występują błędy, warto zrezygnować z realizacji takiego przedsięwzięcia, aby nie pochłaniało budżetu.

Sukces przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Dlatego na każdym etapie jego rozwoju należy brać pod uwagę przeciwności, które mogą wystąpić oraz z góry opracować plan awaryjny. To pozwala uniknąć długich przestojów oraz niepotrzebnego napięcia w zespole. Większość przedsiębiorców marzy o tym, aby jego dzieło było kontynuowane na wypadek śmierci. W takim przypadku niezbędna okazuje się sukcesja.

Czym jest sukcesja i jak pozwala zabezpieczyć firmę po śmierci?

W celu przeprowadzania sukcesji, przedsiębiorca powinien powołać zarząd sukcesyjny oraz ustanowić zarządcę, którego zadaniem będzie wykonywanie praw i obowiązków zmarłego właściciela firmy. Jeśli taka osoba wyrazi zgodę, to właściciel firmy musi dokonać wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).  Zarządca do czasu pełnego przekazania firmy osobom wyznaczonym przez właściciela, posiada prawdo do NIP firmy oraz wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do funkcjonowania firmy.

Kliknij i dowiedz się więcej o przeprowadzaniu sukcesji firmy>>(link)

Napisz komentarz