To klient jest ważny, a nie plany sprzedażowe

Invest Secure - Family Office > Blog > To klient jest ważny, a nie plany sprzedażowe

Czempioni Biznesu (MP): Czy usługi Family Office są w Polsce już dobrze znane?

Kornel Dybul, prezes zarządu Invest Secure Family Office: W Polsce usługa Family office jest nową usługą. Ubolewam nad tym, że dziś ta usługa dla większości zamożnych Polaków wciąż brzmi nieznajomo. Nie ma powszechnej świadomości, że można skorzystać z usługi i pracy specjalistów od majątku osobistego. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, że taka usługa istnieje i być może warto się nią zainteresować.

Co wyróżnia Family Office na tle tego typu usług?

Przede wszystkim jest to usługa dedykowana i odpowiadająca na potrzeby klientów przy podejmowaniu ważnych decyzji, np. inwestycyjnych. Największą różnicą jest to, że pracujemy dla dobra naszych klientów i to klienci wynagradzają nas za efekty pracy.

Dzisiaj rynek usług finansowych wygląda tak, że klienci trafiają np. do private bankingu i bankier obsługuje ich „za darmo”, tzn. otrzymuje wysoką prowizję za wykonanie swojego planu sprzedażowego, bez odpowiedzialności za wynik inwestycji. Czy to skuteczne – historia pokazuje, że różnie bywało…

A nasza usługa… – pełnimy funkcję dyrektora finansowego, ale od majątku osobistego, którego wynagradza się za efekty pracy.

Dlaczego zdecydował się Pan na zajęcie usługami Family Office?
Rynek klientów zamożnych, czyli posiadających aktywa powyżej 1 mln złotych jest rynkiem rosnącym, co pokazuje choćby ostatni raport KPMG, a z drugiej strony – usługi na tym rynku są bardzo słabej jakości, czego doświadczył chyba każdy zamożny Polak. Dla mnie najważniejsza jest przede wszystkim zmiana funkcjonowania tego rynku i wyzwanie, którym jest pokazanie instytucjom, że to klient jest najważniejszy, a nie własne plany sprzedażowe.

Dla mnie jest to – i zawsze będzie – usługa bardzo indywidualna i wymagająca ciągłego doskonalenia.

Mówi się, że opiekun klienta staje się często ważnym elementem jego rodziny. Czy to jednak nie zaburza ich relacji czysto zawodowych?

Wręcz przeciwnie, to pomaga przy podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych, inwestycyjnych. Opiekun klienta to osoba, która zna potrzeby i oczekiwania swojego klienta, spędza też z nim sporo czasu.

Należy zwrócić uwagę na to, że często opiekun klienta jest osoba, która planuje czy pracuje np. nad sukcesją majątku, więc im lepiej zna rodzinę/sytuację, to tym lepiej może wykonać swoje zadanie.

Co w trudnych sytuacjach mobilizuje Pana do działania?

Moja praca to wielokrotne spotkania i rozmowy z klientami, na początku, gdy się poznajemy, to większość klientów nie wierzy, że można taką usługę mieć, że to, co zapewniam i co podpisujemy w umowie, zostanie zrealizowane. W trakcie współpracy jest wielkie zdziwienie, zadowolenie i radość klientów. To przede wszystkim mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy, a w trudnych sytuacjach czuję się odpowiedzialny za powierzone zadanie, identyfikuję się z klientem i pracuję, by osiągnąć podstawowe cele.

Co uważa Pan za największy sukces swój i firmy?

Największym moim osobistym sukcesem jest możliwość tworzenia nowych wartości i spełnianie obietnic złożonych klientów, a także możliwość pracy z ambitnymi, zdolnymi pracownikami, którzy identyfikują się z wartościami Invest Secure Family Office. Jeżeli chodzi o sukces firmy, to na pewno największym sukcesem jest portfel zadowolonych klientów i duża rozpoznawalność marki Invest Secure na rynku.


Napisz komentarz