Od czego zacząć inwestowanie w akcje?

Invest Secure - Family Office > Blog > Od czego zacząć inwestowanie w akcje?
komputer z wykresami

Drastyczny wzrost inflacji oraz niemalże zerowe stopy oprocentowania lokat bankowych sprawiły, że inwestowanie w akcje zyskuje coraz większą popularność. W celu wygenerowania zysku na  giełdzie, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad. Jakie aspekty trzeba uwzględnić i od czego zacząć inwestowanie?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela to metoda pozwalająca obniżyć ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Polega na ulokowaniu środków finansowych w różnych i niezależnych od siebie aktywach. Upadek spółki, w której inwestor ulokował cały kapitał, wiąże się ze znaczną stratą. Natomiast inwestując środki finansowe w kilka niezależnych spółek, na wypadek upadku jednej, traci tylko część kapitału. Dlatego warto podzielić inwestycje na akcje, które pozwalają osiągnąć wysokie zyski przy znacznym ryzyku, jak i instrumenty o niższej stopie zwrotu i mniejszym ryzyku, np. obligacje. Doświadczeni inwestorzy ,,nigdy nie wkładają jaj do jednego koszyka”, przez co w znacznym stopniu mogą kontrolować ryzyko i generować zyski na giełdy.

Zdarza się np. że zmiana przepisu albo konflikt zbrojny wywołujący problemy z dostawą surowców, powodują spadek cen akcji spółek w danej branży. Dlatego warto inwestować w różnych sektorach.

Przedział czasowy

Niedoświadczeni inwestorzy, często chcą kupić akcje po jak najniższej cenie, przez co odkładają inwestycję w nieskończoność. Cena akcji niemalże każdego dnia ulega zmianie, ponieważ wpływa na to wiele czynników, których inwestor nie jest w stanie kontrolować. W przypadku inwestycji  krótkoterminowych, warto wybrać moment, w którym cena danego waloru będzie najniższa. Jednak do tego celu potrzebna jest znajomość analizy technicznej oraz znaczna ilość czasu sprawdzania wykresów.

Natomiast długofalowe inwestowanie w akcje, wymaga o wiele mniej czasu na analizy niż pierwsza opcja.  Ponadto, okresowe spadki w notowaniach danej spółki, nie wywołują tak silnych emocji, jak w pierwszym przypadku. Jednak przed zakupem danego waloru, należy przeprowadzić analizę fundamentalną. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, które należy dywersyfikować.

Analiza fundamentalna spółki

Analiza fundamentalna obejmuje szereg czynności, związanych z badaniem rynku oraz kondycji ekonomicznej danej spółki. Działania te obejmują m.in.:

  1. Analizę makroekonomiczną,
  2. Analizę sektorową,
  3. Analizę sytuacyjną firmy,
  4. Analizę finansową spółki,
  5. Wycenę akcji.

Jakie spółki wybrać do portfela inwestycyjnego?

Przede wszystkim warto podzielić kapitał na niezależne spółki z różnych branż. Świat nieustannie się zmienia, a w każdym sektorze pojawiają się innowacje. Dlatego na bieżąco trzeba analizować rynek, aby ocenić potencjał rozwoju danej spółki oraz atrakcyjność inwestycji.. Znaczne zyski może przynieść inwestycja w start-up, pomimo że wiąże się z wysokim ryzykiem. Dlatego powinna stanowić tylko część aktywów w portfelu. Natomiast pozostałe środki, warto zainwestować w spółki o ugruntowanej pozycji na rynku.

Inwestowanie w akcje pozwala wygenerować znaczne zyski, pomimo że jest związane z ryzykiem. Jednak szczegółowa analiza rynku, pozycji danej spółki oraz dywersyfikacja portfela, pozwala ograniczyć ryzyko i zmaksymalizować zysk.

Napisz komentarz