Invest Secure - Family Office > Blog > Najwyższa inflacja a największy spadek PKB w historii
mężczyzna oglądający wykresy z kalkulatorem w ręku

Przyłowie chińskie mówi: „obyś żył w ciekawych czasach” , ale nie oznacza to życzenia dobrego, ponieważ słowo „ciekawe czasy” znaczy dużo złych zmian i niepewności. Coś podobnego zaczyna dziać się z Polską gospodarką i ekonomią, ponieważ takich czasów jeszcze nie mieliśmy.

Ostatni odczyt inflacji przez Narodowy Bank Polski dał wartość inflacji bazowej (wskaźnik, który jest obliczany po wyłączeniu najbardziej zmiennych/chwiejnych komponentów) na poziomie 4,3%, czyli najwyższy poziom od grudnia 2001 roku. Inflacja obrazuje realny wzrost cen w polskiej gospodarce.

Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian i ostatnie zachowanie się inflacji.

Z drugiej strony, mamy najniższy w historii odczyt PKB w II kwartale 2020 roku: -8,2%, a odczyt wyrównany sezonowo: -8,9%. To najgorszy wynik od początku lat 90 – tych. Bezapelacyjnie wpływ na odczyt PKB w II kwartale miała sytuacja związana z pandemią oraz lockdown w gospodarce.

Takiego słabego odczytu nie było w historii ostatnich 25 lat. Analitycy wskazują jednak, że recesja w Polsce jest bardziej płytka niż w innych krajach regionu, które to miały jeszcze gorsze wyniki PKB, jak: Słowacja, Węgry czy Niemcy, które zanotowały -11,7% PKB w II kwartale 2020 roku.

Ale co to może wszystko oznaczać dla indywidualnego inwestora? Osoby posiadającej oszczędności?

Pierwszy raz w historii jest sytuacja, gdzie inflacja jest wysoka a stopy procentowe bliskie zero. Należy odważniej spojrzeć w kierunku inwestowania długoterminowego i budowania własnego portfela rozwiązań.

Podsumowując, oszczędności gromadzone na koncie oszczędnościowym, czy lokacie tracą na wartości, a jedyną możliwością ochrony wartości pieniądza jest szukanie efektywnych inwestycji, do czego bardzo zachęcam. Istnieje możliwości pomnażania kapitału przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa inwestycji.

Jeżeli Ty też chcesz się dowiedzieć, jak możesz pomnażać pieniądze z minimalnym ryzykiem, skontaktuj się z Nami.

 

Opracował: Kornel Dybul

Napisz komentarz