Invest Secure - Family Office > Blog > Jak poprawnie zbudować portfel inwestycyjny?
portfel z pieniędzmi

Portfel inwestycyjny w większości przypadków kojarzony jest z rynkiem akcji i obligacji. Jednak doświadczeni inwestorzy wiedzą, że majątek warto lokować także w nieruchomościach. Dywersyfikacja portfela to jego podział na różne aktywa w celu redukcji ryzyka oraz wygenerowania stóp zwrotu.

Pierwszy krok w budowaniu portfela inwestycyjnego

Pierwszym krokiem jest określenie instrumentów finansowych i aktywów, które będą tworzyć portfel inwestycyjny.  Powinny znaleźć się w nim finansowe oraz realne aktywa. Do pierwszej grupy zaliczane są m.in. akcje oraz obligacje, natomiast aktywa realne to np. nieruchomości. Dlatego doświadczeni inwestorzy określają liczbę oraz rodzaj aktywów, które chcą posiadać w swoim portfelu i z czasem zwiększają jego wartość. Dzięki temu zyskują stabilizację finansową i zmniejszają ryzyko utraty kapitału. Jednak ilość aktywów powinna uwzględniać czas, który będzie przeznaczony na zaangażowanie, w związku z systematycznymi analizami. Natomiast posiadanie stosunkowo bezpiecznych aktywów  (np. lokale pod wynajem), najczęściej nie wymaga nadmiernego zaangażowania. W takim przypadku można powoli rozbudowywać portfel o kolejne aktywa.

Horyzont inwestycyjny

Posiadanie dużej liczby aktywów w portfelu inwestycyjnym, wymaga znacznej ilości czasu na nadzorowanie i analizy. Jednak budując portfel, trzeba uwzględnić horyzont inwestycyjny. Krótkoterminowe inwestycje są bardziej wrażliwe na zmiany rynku niż długoterminowe. Dlatego w pierwszym przypadku, inwestor powinien posiadać mniejszą liczbę pozycji, aby móc rzetelnie monitorować sytuację i zarządzać aktywami. Dłuższy horyzont inwestycyjny oraz posiadanie aktywów z różnych branż, pozwala uniknąć zmniejszenia wartości portfela w wyniku krótkoterminowych ruchów cen. Ponadto inwestycje długoterminowe  pozwalają uniknąć nadmiernego zaangażowania emocjonalnego inwestora. Dlatego portfel inwestycyjny powinien być budowany odpowiednio do ryzyka, które jest on w stanie podjąć.

Proporcje inwestycji w portfelu inwestycyjnym

Na rynku istnieje wiele możliwości inwestowania, począwszy od stabilnego lokowania nadwyżek finansowych, a skończywszy na instrumentach bardziej ryzykownych, które generują wyższą stopę zwrotu. Dlatego warto zachować określone proporcje w portfelu inwestycyjnym – między bezpiecznymi a ryzykownymi. W znacznym stopniu zależą one od indywidualnych predyspozycji inwestora, ponieważ dana inwestycja dla jednej osoby może wydawać się ryzykowna, a dla innej będzie stosunkowo bezpieczna. Kluczową rolę odgrywa analiza potencjalnej inwestycji. W portfelu inwestorów, komponenty o wysokim poziomie ryzyka nie powinny przekraczać 10%. Natomiast ich ilość może się zwiększać, wraz ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Wybierając aktywa do portfela inwestycyjnego, warto zwracać uwagę na stopy zwrotu, sytuację danego rynku oraz szanse na prognozowany zysk.

Portfel inwestycyjny akcji i obligacji

Akcje i obligacje to popularne aktywa portfela inwestycyjnego. W celu dywersyfikacji ryzyka, warto zakupić akcje z kilku branż o różnym poziomie ryzyka. W takim przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że nawet w przypadku problemów jednej z branż, inne będą prawidłowo prosperować. Często spotykanym rozwiązaniem jest podział akcji i obligacji w stosunku 50/50. Akcje to aktywa, które najczęściej cechują się wyższym zyskiem i ryzykiem niż obligacje. Jednak każdy inwestor musi liczyć się z możliwością straty, ponieważ nawet najlepsze analizy nie są w stanie przewidzieć niespodziewanych sytuacji na świecie, np. wojny, zamachy, kataklizmy, itd.  Dlatego osoby, które nie mogą pozwolić sobie na podejmowanie wysokiego ryzyka, powinni budować portfel z bezpiecznych aktywów o niższej stopie zwrotu. W dużym stopniu rentowność inwestycji i stopa zwrotu są uzależnione od zaangażowania oraz inteligencji finansowej inwestora.

Portfel inwestycyjny powinien posiadać każdy inwestor, który chce uzyskać stabilizację finansową. Powinny znaleźć się w nim aktywa o różnym stopniu ryzyka oraz z odmiennych branż. Dzięki temu zwiększają się szanse na wygenerowanie zysków z danych inwestycji. Wysoka stopa zwrotu w krótkim czasie, oznacza najczęściej wysokie ryzyko.

Napisz komentarz