Invest Secure - Family Office > Blog > Jak zacząć ,,bezpiecznie” inwestować w akcje?
wykresy

Inwestowanie w akcje, często jest określane jako gra na giełdzie. Jednak giełda to nie kasyno, gdzie większość osób przychodzi dla rozrywki, licząc, że szczęście się do nich uśmiechnie. W praktyce zakup akcji z potencjałem wzrostowym, wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy spółki. Od czego więc zacząć inwestowanie w akcje, aby odnieść zysk i ograniczyć ryzyko?

Zaakceptowanie ryzyka

Ryzyko utraty kapitału jest nieodłącznym elementem inwestowania na giełdzie i każdy profesjonalny inwestor akceptuje ten fakt. Natomiast niedoświadczone osoby często ignorują ten czynnik, przez co dokonują nieprzemyślanych zakupów, bez odpowiedniej wiedzy na temat danej spółki. W takich przypadkach kończy się to stratą pieniędzy lub zamrożeniem kapitału na wiele lat. Dlatego ,,starzy wyjadacze” nigdy nie wkładają wszystkich pieniędzy do jednego worka, lecz je dzielą. W akcje warto inwestować kapitał, specjalnie odłożony na ten cel. To pozwala uniknąć presji czasu oraz napięcia wskutek wahania cen. W krótszym przedziale czasowym wahania ceny danych aktywów mogą wyglądać drastycznie, natomiast w dłuższym są one mniej odczuwalne przez inwestorów.

Analiza fundamentalna i techniczna

Świadomość i akceptacja istnienia ryzyka skłania inwestora do wykonania analizy fundamentalnej spółki oraz uzyskania możliwie najwięcej informacji o niej. Analiza fundamentalna pozwala ocenić prawdopodobieństwo wzrostu cen akcji m.in. w oparciu o sytuację gospodarczą, polityczną, stan finansowy i plany rozwoju spółki oraz na podstawie innych czynników, które wpływają na jej sytuację ekonomiczną. Analiza techniczna (AT) umożliwia prognozowanie przyszłych cen danych akcji, w oparciu o wykresy historyczne. Ważne są m.in. linie wsparcia i oporu, które pokazują maksymalne i minimalne poziomy cen, w danych przedziałach czasowych. AT pozwala poznać trendy długo- i krótkoterminowe i wybrać najlepszy moment na zakup. Warto jednak połączyć te dwa rodzaje analiz, bo to pozwoli ocenić kondycję firmy oraz odnieść ją sytuacji na wykresie.

Analizy pozwalają zwiększyć prawdopodobieństwo wzrostu cen danych aktywów, ale nie dają 100% pewności, że cena akcji wzrośnie zgodnie z założeniami – czego należy być świadomym.

Śledzenie informacji

Przed zakupem, jak i po nabyciu akcji, warto śledzić informacje dotyczące danej spółki, które m.in. napływają z rynków finansowych. Ponadto trzeba obserwować sytuację w danej branży, która może znacznie wpłynąć na wycenę danych aktywów. Informacje można zdobywać samemu lub korzystać z serwisów internetowych, w których są podawane  na bieżąco (m.in. serwisy domów maklerskich), a analitycy komentują przebieg notowań. Inwestorzy, którzy zakupili akcje na krótki termin, na bieżąco muszą śledzić sytuację rynkową, co często pochłania wiele czasu i generuje dużo stresu. Natomiast inwestycje długoterminowe nie wymagają tak energicznych działań.

Wybór domu maklerskiego

Zakup akcji odbywa się przez dom maklerski, dlatego przed jego wyborem, warto uzyskać kilka kluczowych informacji:

 • prowizja za zakup i sprzedaż akcji (dom maklerski pobiera prowizję od każdej transakcji)
 • roczna opłata za prowadzenie rachunku
 • dostęp do platformy, która umożliwia śledzenie i przeprowadzanie transakcji w czasie rzeczywistym
 • dostęp do serwisu z analizami danych aktywów
 • koszty przelewu pieniędzy z rachunku maklerskiego na inne konto

Warto sprawdzić, czy dany dom maklerski nie pobiera również innych opłat.

Dywersyfikacja ryzyka

Dywersyfikacja ryzyka opiera się na zasadzie ,,Nigdy nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”. Dlatego profesjonaliści dzielą swój kapitał giełdowy na kilka części, które inwestują w akcje spółek z różnych branż. Ryzyko bankructwa kilku spółek jest znacznie niższe niż w przypadku jednej. Inwestując kapitał, trzeba liczyć się z ryzykiem, ponieważ nigdy nie można przewidzieć wszystkich wydarzeń wpływających na kondycję spółki, np. kataklizmów, zamachów terrorystycznych, itd. Istnieje kilka rodzajów akcji:

 • akcje imienne
 • na okaziciela
 • pieniężne
 • aportowe
 • zwykłe i uprzywilejowane
 • głosowe i nieme
 • gratisowe
 • objęte współwłasnością
 • winkulowane

Racjonalne podejście do rynku akcji pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia zysku i ogranicza ryzyko utraty kapitału. Trzeba jednak pamiętać, że ryzyko zawsze istnieje, a w przypadku niektórych spółek jest ono szczególnie wysokie.

Napisz komentarz