Invest Secure - Family Office > Blog > Kiedy warto zaciągnąć kredyt inwestycyjny dla firmy?
plik banknotów

Każda firma w celu utrzymania się na rynku, musi rozwijać się zgodnie z trendami. Czasami jednak okazuje się, że kwota takiej inwestycji przekracza możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Dlatego rozwiązaniem może być kredyt inwestycyjny, przeznaczony na różne cele związane z rozwojem firmy. Kiedy warto z niego skorzystać?

Jakie zalety posiada kredyt inwestycyjny dla firm?

Rynek nieustannie się zmienia, w tym również wymagania klientów. W niektórych branżach tempo rozwoju jest szybkie, a naturalny rozwój firmy mógłby zająć zbyt dużo czasu i spowodować straty. Dlatego warto wykorzystać obecną sytuacje rynkową, aby jak najprędzej zacząć rozwijać firmę i wzmocnić jej pozycję na rynku. Kredyt inwestycyjny różni się od innych rodzajów kredytów wysokością oraz okresem spłat, natomiast jego odsetki zazwyczaj są niższe niż w kredycie obrotowym. Uzyskana kwota musi być przeznaczona wyłącznie na cel zadeklarowany we wniosku. W przeciwnym razie przedsiębiorca zmuszony będzie zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami.

Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego dla firm

Kredyt inwestycyjny w znacznym stopniu ułatwia przedsiębiorcom rozwój firmy i umocnienie pozycji na runku. Może być przeznaczony m.in. na:

  • nabycie nieruchomości firmowej
  • zakup, budowę lub modyfikację już istniejących budynków
  • zakup środków transportu, np. ciężarówek, wózków widłowych, itd.
  • wykupienie licencji, koncesji lub praw autorskich, np. do oprogramowania lub produktu, który firma chce produkować
  • wykupienie udziałów w spółce, itd.

Im dłużej dana firma istnieje na rynku, tym większą kwotę kredytu inwestycyjnego może uzyskać. W przypadku nowych firm, bank przeprowadza szczegółową weryfikację, aby ocenić stopień ryzyka kredytowego.

W jaki sposób można uzyskać kredyt inwestycyjny dla firmy?

Kwoty kredytu inwestycyjnego najczęściej są wysokie, co jest korzystne dla przedsiębiorcy. Natomiast jego wysokość przyznawana jest na podstawie zdolności finansowej firmy, stopnia ryzyka inwestycji oraz łącznego obrotu przedsiębiorstwa. Kwota kredytu na inwestycję może zostać wypłacona jednorazowo lub w transzach, adekwatnie do etapów realizacji danej inwestycji. Oczywiście warunki i okres spłaty zależą od indywidualnej oceny przedsiębiorstwa. Ponadto przedsiębiorca może ubiegać się o tzw. okres karencji, czyli spłacanie tylko odsetek od wypłaconej kwoty kredytu do określonego terminu.

Warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego

Każdy bank może posiadać różne wymagania dotyczące udzielenia kredytu inwestycyjnego. Jednak w większości przypadków do jego uzyskania niezbędna są:

  • szczegółowe informacje na temat planowanej inwestycji
  • przedstawienie prognozowanych zysków
  • biznesplan oraz kosztorys inwestycji
  • plan finansowy

Podczas weryfikacji, bank może zażądać dodatkowych dokumentów, które musi dostarczyć przedsiębiorca.

Kiedy warto zaciągnąć kredyt inwestycyjny?

Kosztowne inwestycje potrzebne do rozwoju firmy mogą spowodować okresowe zamrożenie jej funduszy i trudną sytuację finansową. Natomiast kredyt inwestycyjny dla wielu przedsiębiorców może stanowić jedyną szansę rozwoju. Może być przeznaczony m.in. na zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do rozszerzenia oferty lub zwiększenia produkcji, realizację przedsięwzięć wymagających wysokich środków finansowych, a także rozpoczęcie działalności o kolejny sektor. Dzięki temu przedsiębiorstwo może wzmocnić swoją sytuację na rynku oraz stabilność finansową.

Napisz komentarz