Jak budować biznes dla przyszłych pokoleń?

Invest Secure - Family Office > Blog > Jak budować biznes dla przyszłych pokoleń?
firma

Największym wyzwaniem przedsiębiorców prowadzących rodzinne firmy jest zbudowanie trwałego biznesu, który przetrwa wszelkie zmiany na rynku przez wiele lat, a przyszłe pokolenia będą mogły go rozwijać.  Żeby zrealizować takie zamierzenie, niezbędne jest zbudowanie silnej pozycji i marki firmy na rynku. W końcowej fazie kluczową rolę pełni prawidłowe przeprowadzenie procesu sukcesji lub przekazanie firmy bezpośrednio w ręce nowego pokolenia.

Budowanie solidnej marki, która przetrwa latami

Budowanie marki firmy oraz silnej pozycji na rynku to klucz do jej przetrwania, nawet przez wiele pokoleń. Silna marka nie powstaje z dnia na dzień lub w ciągu kilku miesięcy. Proces ten trwa przez wiele lat, ale stanowi silny fundament dla przyszłych pokoleń, które przejmą biznes. Solidna marka to taka, której sama nazwa wzbudza w umyśle klienta pozytywne skojarzenia, np. uczciwość, solidność, wysoka jakość, itd. Dlatego pierwszym elementem są wysokiej jakości produkty lub usługi odpowiednie dla grupy docelowej. Pozytywne emocje powiązane z marką sprawiają, że klienci z czasem się z nią identyfikują. Proces budowania każdej marki powinien mieć określoną strategię.

Nie tylko rozpoznawalność marki jest ważna

Jednak sama rozpoznawalność marki nie jest jeszcze kluczem do zbudowania biznesu dla przyszłych pokoleń. Ważne jest, aby klienci identyfikowali się z produktami firmy oraz przypisywali jej cechy, które odróżniają ją od konkurencji. Dzięki temu staną się lojalni i wielokrotnie będą dokonywać zakupów oraz polecać firmę innym. Strategia budowania pozycji firmy na rynku to proces, który trwa przez cały czas jej istnienia. Budowanie zaufania trwa przez dłuższy czas, natomiast szybko można je stracić. Warto pamiętać, że klienci najczęściej korzystają z usług lub produktów firm, którym ufają. Dlatego pozyskanie ich zaufania to jeden z priorytetów każdej firmy, która chce przetrwać przez wiele pokoleń.

Stopniowe zaangażowanie dzieci w działalność firmy

Warto stopniowo angażować dzieci w działalność firmy. Dzięki temu będą mogły poznać ją od podstaw, co przełoży się na sprawne zarządzanie w przyszłości. Jednak by tak się stało, muszą nabyć odpowiednie umiejętności związane z zarządzaniem oraz radzeniem sobie w trudnych okresach firmy. Wiele rodzinnych firm przetrwało kilkadziesiąt lat lub dłużej, ponieważ młode pokolenia uczyły się nimi zarządzać od najmłodszych lat. Prowadzenie firmy dla wielu młodych osób wydaje się łatwe, ale w rzeczywistości wymaga wielu umiejętności. Dlatego przedsiębiorczy rodzice powinni dawać przykład i umożliwiać dzieciom nabywanie nowych umiejętności. Dzięki temu chętniej przejmą firmę, gdy przyjdzie na to odpowiedni moment. Warto uczyć młode pokolenie, jak powinno rozwijać firmę, aby mogła przejść w kolejne ręce.

Zbudowanie grona lojalnych klientów

Większość firm, która przetrwała najtrudniejsze czasy na rynku, posiada grono lojalnych klientów, którzy dokonują wielokrotnych zakupów oraz polecają firmę znajomym oraz nowemu pokoleniu. Jednak by tak się stało, to firma musi wywiązywać się ze swoich obowiązków i dbać o ich zadowolenie. Zadowolony klient nie tylko wiele razy korzysta z oferty, lecz także poleca ją innym. Jeżeli jest niezadowolony, to warto rozstrzygnąć wszelkie niedomówienia i spory na jego korzyść – jeśli jest to możliwe. Dzięki temu zwiększy się szansa, że skorzysta z oferty ponownie, a firma zyska pozytywny wizerunek w jego oczach.

Inwestycja w rozwój firmy

Rynek się zmienia, powstają nowe technologie i usługi. Żeby firma mogła przetrwać oraz sprostać wymogom klientów, niezbędna jest inwestycja w jej rozwój. Firma może się rozwijać na wiele sposobów:

  • wprowadzać innowacyjne rozwiązania, którymi są zainteresowani klienci
  • poprawiać jakość istniejących systemów lub usług
  • rozbudowywać ofertę o nowe produkty lub usługi
  • wprowadzać na rynek jako pierwsza innowacyjne rozwiązania
  • zwiększać majątek, np. wyposażenie, ruchomości i nieruchomości

Przekazanie stabilnej firmy  w ręce młodego pokolenia

Większość przedsiębiorców, którzy zbudowali firmę od podstaw, chcą przekazać ją z czasem w ręce młodego pokolenia. Jeżeli dzieci wyrażają chęci dalszego prowadzenia biznesu, to taka decyzja jest właściwa.  Jednym ze sposobów jest przekazanie firmy dzieciom za życia. Dzięki temu młode pokolenie może uniknąć wielu problemów związanych z załatwianiem formalności po śmierci przedsiębiorcy. Innym sposobem jest sukcesja firmy, która polega na ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego. Taka osoba zajmie się po śmierci przedsiębiorcy wszelkimi formalnościami związanymi z przejęciem firmy przez nowe pokolenie – jeśli taka była wola właściciela. Jednak wielu przedsiębiorców przekazuje firmę za życia po to, aby dzieci w razie potrzeby mogły liczyć na pomoc. 

Napisz komentarz