Fundusze inwestycyjne – co warto wiedzieć przed wykupieniem jednostek?

Invest Secure - Family Office > Blog > Fundusze inwestycyjne – co warto wiedzieć przed wykupieniem jednostek?
fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne otwarte jest popularną alternatywą dla lokat bankowych, które nie przynoszą już zysku. Zaletą takiej formy inwestowania jest fakt, że nie wymaga posiadania dużego kapitału. Funduszy oferujących sprzedaż jednostek jest wiele. Dlatego przed dokonaniem inwestycji, warto przeprowadzić analizę.

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne mogą być świetną alternatywą dla lokat bankowych o niskim oprocentowaniu. Ten rodzaj inwestowania przeznaczony jest dla podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych oraz prawnych. W celu przystąpienia do funduszu należy złożyć zlecenie kupna jednostek uczestnictwa za określoną kwotę. Informacje o instrumentach, w które inwestuje dany fundusz, znajdują się w jego statucie, a niekiedy w nazwie. Instrumenty te świadczą o ryzyku oraz wysokości potencjalnego zysku. Najczęściej im większe ryzyko, tym wyższy zysk. Jednak posiadając kapitał, warto rozdzielić go na kilka instrumentów o różnych stopniu ryzyka. Dokładne informacje o instrumentach, w które inwestuje dany fundusz, znajdują się w dokumentacji.

Jakie informacje sprawdzić przed wykupieniem jednostek uczestnictwa?

Przed zainwestowaniem środków finansowych w dany fundusz, należy sprawdzić kilka istotnych kwestii. Należą do nich m.in.:

  • polityka inwestycyjna (m.in. instrumenty, w które inwestuje)
  • pozycję na rynku inwestycyjnym na tle innych funduszy
  • wyniki, jakie wygenerował w danym przedziale czasowym
  • opłaty, które pobiera fundusz

Podział funduszy inwestycyjnych ze względu na zawartość portfela

Ze względu na instrumenty znajdujące się w portfelu inwestycyjnym, fundusze dzielimy na 4 grupy:

  • Pieniężne – głównym instrumentem, w który inwestują są papiery rynku pieniężnego. Charakteryzują się ograniczonym ryzykiem.
  • Dłużne – inwestują głównie w obligacje, ryzyko jest znacznie wyższe niż w pieniężnych, ale mogą wygenerować większy zysk.
  • Mieszane – inwestują głównie w akcje oraz obligacje. Natomiast ryzyko przeważnie jest wyższe niż w dłużnych.
  • Akcji – portfel inwestycyjny składa się głównie z akcji. Cechują się wysokim ryzykiem, ale mogą wygenerować wysoki zysk.

Warto pamiętać, że kategorie funduszy są różnorodne. Dlatego przed zainwestowaniem pieniędzy, należy zapoznać się z instrumentami, w które inwestuje dany fundusz.

Fundusze inwestycyjne skupiają inwestorów oraz  wyszukują możliwości inwestycyjnych z potencjałem zysku. Jednak przed wykupieniem jednostek uczestnictwa, należy przeprowadzić dokładną analizę, aby ocenić potencjalny zysk oraz ryzyko. 

 

 

Napisz komentarz