Czy warto lokować kapitał w funduszach inwestycyjnych?

Invest Secure - Family Office > Blog > Czy warto lokować kapitał w funduszach inwestycyjnych?
fundusze inwestycyjne

Faktem jest, że oprocentowanie na lokatach bankowych w ostatnich latach spadło do znikomego poziomu. Dlatego coraz więcej osób szuka alternatywnych form lokowania odłożonego kapitału. Należą do nich fundusze inwestycyjne. Czy warto w nie inwestować?

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Inwestowanie pieniędzy wymaga wiedzy praktycznej. Istnieją osoby, które posiadają wolny kapitał i zastanawiają się, gdzie go ulokować, aby wygenerować zysk. Zdobywanie wiedzy na temat analiz rynkowych wymaga dużej ilości czasu oraz odpowiednich źródeł informacji. Dlatego z myślą o takich osobach powstały fundusze inwestycyjne. Pozwalają w łatwy i szybki sposób wykupić inwestorom jednostki uczestnictwa. Specjaliści zarządzają zgromadzonym kapitałem, inwestując w różne instrumenty finansowe, np. akcje, weksle, obligacje, itd. Rodzaj instrumentów znajdujących się w portfelu inwestycyjnym świadczy o stopniu ryzyka funduszu.

Gdzie można kupić jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym?

W celu wykupienia jednostek uczestnictwa, inwestor musi dokonać rejestru oraz wpłaty. Z kolei w celu zbycia, składa dyspozycję umorzenia posiadanych jednostek. Następnie po przeliczeniu wartości po cenie z dnia anulacji, pieniądze wędrują na konto inwestora. Zarówno zakupu, jak i zbycia można dokonać w następujących miejscach:

  • punktach sprzedaży TFI
  • online – na stronach TFI
  • biurach maklerskich
  • oddziałach niektórych banków
  • na internetowych platformach inwestycyjnych

Gdzie sprawdzać notowania funduszy inwestycyjnych?

Przed wykupieniem jednostek uczestnictwa, należy przeprowadzić analizę danego funduszu. Natomiast decyzję o kupnie lub zbyciu, trzeba podejmować w oparciu o notowania. W przeciwnym razie inwestowanie będzie ruletką. W przypadku funduszy trzeba pamiętać, aby nie kierować się chwilowymi wzrostami i spadkami cen, lecz sprawdzać trendy długoterminowe. Dlatego w przypadku inwestowania długoterminowego, nie jest wskazana codzienna analiza wykresów.

Czy warto inwestować w fundusze? Tak, ale warto podzielić posiadany kapitał na kilka aktywów o różnym stopniu ryzyka. Dzięki temu można zbudować stabilny portfel inwestycyjny i jednocześnie zmaksymalizować prawdopodobieństwo zysku.

Napisz komentarz