Prognozy rozwoju i inwestycje w branży fotowoltaicznej

Invest Secure - Family Office > Blog > Prognozy rozwoju i inwestycje w branży fotowoltaicznej
farma

Branża fotowoltaiczna jest atrakcyjna, ponieważ ostatnimi laty można zauważyć znaczny wzrost liczby instalacji PV na prywatnych nieruchomościach, jak i firmach. Natomiast jeżdżąc po Polsce można dostrzec farmy PV, które produkują energię elektryczną na dużą skalę. Jakie są prognozy rozwoju branży fotowoltaicznej na kolejne lata i czy warto w nią inwestować?

Boom fotowoltaiki w Polsce

2020 r. był bardzo dobrym okresem dla branży fotowoltaicznej, ponieważ łączna moc zamontowanych instalacji PV wyniosła w fotowoltaice wniosła 3935,74 MW.  75% instalacji należało do prosumentów, a 20% do farm/firm. Zgodnie z rankingami Solar Power Europe, Polska znalazła się na 4 miejscu w Europie pod względem produkcji prądu z energii Słonecznej. Do wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych, przyczyniły się również dopłaty rządowe, m.in. Mój Prąd. Obecnie trwa nabór wniosków do Mój Prąd 3.0, który zakończy się po wyczerpaniu środków na dopłaty lub do 22.12.2021 r. Można zauważyć lekkie spowolnienie boomu fotowoltaicznego wśród prosumentów. Może to wynikać z uruchomienia programu Mój Prąd 3.0 w okresie rozpoczęcia kolejnej fali pandemii.  Jednak z punktu widzenia inwestora, nie stanowi to problemu, ponieważ tempo rozwoju farm fotowoltaicznych jest zadowalające.

Farmy fotowoltaiczne w przemyśle energetycznym

Analitycy twierdzą, że spowolnienie boomu fotowoltaiki wśród indywidualnych właścicieli instalacji, rekompensuje możliwość inwestowania w farmy PV, produkujące energię elektryczną na wielką skalę. Łączna moc instalacji PV w Polsce wynosi 4 GW. Oznacza to, że rząd prawdopodobnie będzie musiał przeprowadzić aktualizację Polityki Energetycznej Polski 2040 r. Zakłada ona łączną moc PV w przedziale 5-7 GW. Według specjalistów branży energetycznej, roczne przyrosty mocy mieszczą się w przedziale 1 – 2 GW. Znaczny udział będą miały farmy fotowoltaicznej.

Prognozy rozwoju OZE

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) dynamika rozwoju branży fotowoltaicznej zostanie utrzymana przez najbliższe lata na wysokim poziomie. Pod koniec bieżącego roku, przyrost mocy może wynieść 6,1 GW. Będzie to spowodowane aukcjami z w 2018 i 2019 r. Według IEO moc farm fotowoltaicznych może wzrosnąć w 2021 r. o 830 MW.  W 2022 r. mniejsze oraz farmy produkujące energię na wielką skalę rozpoczną produkcję energii elektrycznej zgodnie z projektami z aukcji w 2020 r. Roczny przyrost mocy z fotowoltaiki może sięgnąć  w 2022 r. około 1,5 GW.  Prawdopodobnie pod koniec 2021 r. zostanie zakontraktowanych 1,8 GW mocy PV. Produkcję energii elektrycznej rozpoczną w 2023 r.

Obserwując sytuację świata w aspekcie ekologicznym, można stwierdzić, że zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii ekologicznymi jest nieuniknione. Wysokie stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, wymusza ich ograniczanie. Przemysł energetyczny jest jednym z tych, które emitują wysokie ilości smogu. IEO szacuje, że w 2024 r. łączna moc fotowoltaiki w Polsce może wynosić ok. 12,5 GW. Natomiast w 2025 r. – ok. 15 GW. Obserwując rozwój fotowoltaiki w poprzednich latach oraz biorąc pod uwagę prognozy ekspertów, można stwierdzić, że inwestycje w branżę fotowoltaiczną mogą przynieść zadowalające zyski.

Napisz komentarz