Chcę sprzedać swój biznes – od czego powinienem zacząć?

Invest Secure - Family Office > Blog > Chcę sprzedać swój biznes – od czego powinienem zacząć?
podpisywanie umowy

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce można sprzedać całość lub tylko wyodrębnioną część firmy. W pierwszym przypadku sprawa jest prosta, ponieważ nowy właściciel przejmuje w całości prawa i obowiązki przysługujące z tego tytułu. W przypadku wyodrębnienia części firmy przeznaczonej na sprzedaż, należy przeprowadzić to w sposób umożliwiający nabywcy samodzielne i niezależne realizowanie zadań gospodarczych. Jak przebiega sprzedaż biznesu krok po kroku?

 

Wycena majątku firmy

Rzetelna i skrupulatna wycena majątku firmy to pierwszy krok, który należy wykonać w celu jej sprzedaży. Wycena obejmuje nie tylko fizyczne składniki majątku (nieruchomości, wyposażenie, itd), lecz także technologię oraz produkty. Na wartość firmy duży wpływ wywiera marka oraz pozycja na rynku. Dzięki tym składnikom i czynnikom możliwe jest przeprowadzenie rzetelnej wyceny majątku. Wiele osób błędnie dokonuje wyceny kierując się emocjami, ale w biznesie liczą się twarde fakty, które są podstawą oceny wartości firmy.

Przygotowanie dokumentacji

Aby sprzedaż firmy przebiegła prawidłowo, należy uporządkować dokumentację. Pomimo że porządek w dokumentach powinien być podstawową czynnością prowadzenia przedsiębiorstwa, to warto sprawdzić, czy wszystko rzeczywiście jest uporządkowane. Klarowna dokumentacja świadczy o tym, że firma jest prowadzona rzetelnie i wpływa na wiarogodność nowego nabywcy. Niedokończone sprawy, np. niepodpisane umowy, niewystawione faktury oraz inne elementy mogą znacznie obniżyć wartość przedsiębiorstwa. W przypadku dużych zaniedbań, szybkie uporządkowanie ,,papierów” może być trudne. Porządek w firmie stanowi jej wizytówkę oraz wpływa na wartość.

Strategia firmy

Opracowanie i realizowanie strategii długoterminowego rozwoju firmy, to kolejny czynnik, który wpływa na wycenę przedsiębiorstwa. Większość kupujących ma w planach dalszą kontynuację działalności firmy. Pomimo że mogą mieć własny plan, to opracowana strategia rozwoju wpływa na wycenę. Dlatego warto wykonać ją samodzielnie lub zlecić ekspertowi. Nawet najprostszy plan może znacząco podnieść wartość przedsiębiorstwa. W firmach usługowych największe znaczenie mają kompetencje właściciela, pracowników oraz renoma firmy.

Ważne aspekty sprzedaży firmy

Po dokonaniu wyceny majątku firmy, znalezieniu kontrahenta, przygotowaniu wstępnego planu dalszego rozwoju, trzeba przeprowadzić kolejne czynności, aby transakcja przebiegła zgodnie z prawem. Ważną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie poufnych danych. Najczęściej nabywca przed zakupem dokonuje audytu przedsiębiorstwa. Do tego celu właściciel musi udostępnić audytorom lub kontrahentowi szczegółowe dane firmy (księgowość, umowy, itp.). Żeby zabezpieczyć się przed nieuczciwością ze strony kontrahenta, należy podpisać z nim umowę o zachowaniu poufności (NDA). Zgodnie z jej treścią kontrahent zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich dokumentów, danych i informacji udostępnionych w trakcie audytu. Zawarcie takiej umowy jest niezbędne do zabezpieczenia firmy przed wykorzystaniem danych przez osoby niepożądane.

Sprzedaż firmy obejmuje wiele czynności biznesowych i prawnych, które należy wykonać w celu uzyskania odpowiedniej ceny oraz przeprowadzenia transakcji zgodnie z prawem. Dlatego przed przystąpieniem do szukania potencjalnego kontrahenta, trzeba uporządkować bieżące sprawy związane z przedsiębiorstwem.

Napisz komentarz