Invest Secure - Family Office > Blog > Jak i gdzie pozyskać inwestora dla mojej firmy?
mężczyzna siedzacy nad biurkiem, obol leży kalkulator, notatnik świnka skarbonka

Czasami bywa tak, że firma posiada pomysł lub produkt, który wymaga dofinansowania w celu ulepszenia albo
wprowadzenia na rynek. W takim przypadku potrzebny jest kapitał z zewnątrz, dlatego warto znaleźć inwestora, który przeznaczy pieniądze na rozwój firmy. Jak można to zrobić?

Jak się odpowiednio przygotować?

Przed przystąpieniem do poszukiwania inwestora trzeba odpowiednio się przygotować, aby w pełni zaprezentować
potencjał firmy. W przeciwnym razie nawet najlepsza oferta nie przyniesie efektu. Konieczne jest przygotowanie opisu kompletnego modelu biznesowego, analizy ryzyka oraz potencjalnych zysków. Ważne jest przedstawienie raportu przypływów finansowych, wydatków firmy oraz kosztów inwestycyjnych. Warto przygotować także raport analizy SWOT, czyli:

  • S (Strengths) – mocne strony firmy: wszystkie atuty oraz przewaga nad konkurencją
  • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystkie słabe aspekty, które należy ulepszyć, aby firma mogła się rozwijać
  • O (Opportunities) – szanse: wszystkie szanse na korzystne zmiany w celu rozwoju
  • T (Threats) – zagrożenia: ryzyko płynące z wprowadzenia zmian

Wszystkie analizy muszą być przejrzyste, konkretne i estetyczne. Dzięki temu zwiększy się szansa na pozyskanie nowego kapitału dla firmy.

Jak przygotować się do rozmowy z potencjalnym inwestorem?

W poszukiwaniu inwestora ważne jest odpowiednie przygotowanie. Wiele osób zbyt entuzjastycznie podchodzi do
prezentacji swojej firmy. Optymizm jest ważny, ponieważ daje energię do działania, ale dla potencjalnego
inwestora liczą się efekty, które może odnieść podczas współpracy. W przypadku inwestora kapitałowego należy przedstawić przewidywaną stopę zwrotu oraz ryzyko związane z inwestycją. Dlatego kluczowe jest przygotowanie biznesplanu oraz przewidywanej stopy zwrotu – w przypadku nowej firmy. Jeśli firma już funkcjonuje na rynku i potrzebuje nowego kapitału, najważniejsze są prognozy rozwoju oraz potencjalnego zysku. Rozmowę trzeba zacząć od przedstawienia korzyści płynących z oferowanego rozwiązania, które wymaga nakładów finansowych.

Na przykład: oferując aplikację do sklepów internetowych, należy przedstawić w pierwszym etapie rozmowy, jakie korzyści odniosą właściciele sklepów online, którzy zdecydują się na jej zastosowanie, np. proces zamówienia stanie się łatwiejszy i szybszy. Natomiast często niedoświadczone osoby są tak zafascynowane swoim produktem, że rozmowę z potencjalnym inwestorem zaczynają od podania jego cech. Taka prezentacja zmniejsza szansę na pozyskanie kapitału.

Gdzie szukać inwestora dla swojej firmy?

Istnieje wiele sposobów nawiązania współpracy z inwestorem, które warto wykorzystać, m.in.:

Aniołowie biznesu – należą do nich prywatni inwestorzy, którzy dofinansowują własnym kapitałem małe firmy z
dużym potencjałem rozwoju i obiecującymi zyskami.

Fundusze Venture Capital – to fundusze inwestycyjne lokujące kapitał w małych firmach z produktem, usługą lub pomysłem, który po wdrożeniu lub rozwinięciu może przynieść duże zyski. Warto wiedzieć, że największe fundusze zagraniczne przeznaczają na dofinansowanie nawet kilkadziesiąt milionów euro.

Koncerny, korporacje i duże przedsiębiorstwa – jeżeli firma posiada produkt, usługę lub pomysł, który może
przynieść potencjalne zyski, to warto spróbować nawiązać współpracę z tymi podmiotami.

Kolejnym miejscem są portale branżowe dla specjalistów – można nawiązać przez nie kontakty z potencjalnymi inwestorami. Do popularnych należy Linkedin, z którego często korzystają inwestorzy lub przedsiębiorstwa poszukujące firm partnerskich z potencjałem. W zależności do rodzaju prowadzonej działalności, warto uczestniczyć również w  konferencjach branżowych, w których biorą udział potencjalni inwestorzy. Tego typu wydarzenia umożliwiają nawiązanie kontaktów biznesowych z prelegentami i uczestnikami.

Pozyskanie inwestora dla swojej firmy wymaga odpowiedniego przygotowania oraz wysiłku. Warto jednak podjąć trud, aby rozwinąć swój biznes i zwiększyć zyski.

Napisz komentarz