Jak „nowe porządki” wpłyną na ceny produktów i usług?

Invest Secure - Family Office > Blog > Jak „nowe porządki” wpłyną na ceny produktów i usług?
nowy ład

Na zmianach podatkowych w zakresie Polskiego Ładu skorzystać miały osoby najmniej zarabiające. Jednak ,,nowe porządki” rządu, okazują się niekorzystne również dla wielu przedsiębiorców. Specjaliści twierdzą, że zmiany przepisów podatkowych dodatkowo napędzą inflację. Jak Polski Ład wpłynie na ceny towarów i usług?

Czy Kowalski rzeczywiście zyska?

Z wyliczeń Konfederacja Lewiatan wynika, że zmiany zaproponowane przez rząd są niekorzystne dla przedsiębiorców. Generalnie z naszych wyliczeń przy dochodzie 10 000 zł miesięcznie, przedsiębiorca będzie stratny  5849 zł.  W praktyce oznacza to, że wyższe podatki oraz niekorzystne zmiany dla przedsiębiorców, spowodują wzrost cen produktów i usług, ponieważ wrosną koszty pracy i produkcji. Większość osób najmniej zarabiających, w części lub całości wydaje pieniądze na konsumpcje. Natomiast wzrost cen spowoduje uszczuplenie ich portfeli.

Polski Ład a konsekwencje dla przedsiębiorców

Wskutek wprowadzenia Polskiego Ładu, zmianie ulegają przepisy dotyczące rozliczania z fiskusem. Dlatego księgowi oraz doradcy podatkowi muszą opanować nowe zasady rozliczeń. Takie zmiany wymuszają ciągłe dostosowywanie rozliczeń firmy do aktualnych przepisów i  podnoszenie kompetencji specjalistów w tym zakresie. Niezbędne do tego celu są kosztowne szkolenia oraz czas, za który przedsiębiorcy często muszą zapłacić pracownikom działów księgowości. Z Polskim Ładem wiąże się wiele wyzwań dla księgowych, doradców podatkowych,  pracowników biur rachunkowych oraz specjalistów od kadr i płac. Biura rachunkowe są zmuszone, aby dostosować systemy księgowe do aktualnych przepisów.

Natomiast kosztowne szkolenia, powodują zwiększenie kosztów prowadzenia działalności. To przekłada się na wyższe ceny usług i produktów. Już teraz firmy otrzymują nowe cenniki za tego typu usługi, które są nawet o 50% wyższe. Taka sytuacja wymusza wręcz podwyższenie cen produktów końcowych. Z kolei błędy w rozliczeniach wiążą się z wysokimi karami finansowymi, co dodatkowo stwarza presję na przedsiębiorcach i specjalistach ds. rozliczeń podatkowych.

Polski Ład wiąże się ze zmianami w rozliczeniach podatkowych, zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. W myśl nowych przepisów podatkowych, na zmianach mają zyskać najmniej zamożni Polacy. Jednak w praktyce, większość może stracić. Dlaczego? Ponieważ nowe przepisy wymagają ciągłych szkoleń specjalistów biur rachunkowych, przez co podnoszą ceny za swoje usługi. Z kolei przedsiębiorcy muszą podwyższać ceny produktów lub usług, aby utrzymać firmę na rynku.

Napisz komentarz