Inwestowanie jako recepta na inflację

Invest Secure - Family Office > Blog > Inwestowanie jako recepta na inflację
inflacja

Nie trzeba być inwestorem, ani ekspertem finansowym, żeby zauważyć drastyczny wzrost inflacji i spadek wartości nabywczej pieniądza. Lokaty oraz rachunki oszczędnościowe nie pozwalają chronić kapitału, ponieważ znikome odsetki są nieadekwatne do wzrostu cen towarów i usług. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie zgromadzonego kapitału. W co można inwestować?

Drastyczny wzrost inflacji w 2021

Według GUS, jeszcze na początku roku, wskaźnik inflacji wynosił ok. 2,6%. Natomiast w ciągu miesięcy wzrósł do ok. 6,8% w październiku.  Nie trzeba być ekspertem, żeby zauważyć w jakim tempie następuje wzrost cen i usług. W przypadku niektórych branż, wzrost cen są wprost drastyczne. Na wzrost inflacji wpływa wiele czynników, ale faktem jest, że pieniądze z każdym rokiem tracą wartość nabywczą. W 2021 r. inflacja może jeszcze bardziej rosnąć, a niektórzy specjaliści wskazują na inflację 8,5-10% na koniec roku. Trzeba pamiętać, że prognozy ekspertów mogą różnić się od faktycznego wzrostu cen towarów i usług. Oznacza to, że z każdym rokiem za daną kwotę można nabyć coraz mniej takich samych produktów.

Inwestowanie jako recepta na inflację

Spadek oprocentowania na lokatach bankowych spowodował, że trzymanie pieniędzy w bankach stało się nieopłacalne. Co gorsza, niektóre mogą pobierać opłaty za przetrzymywanie kapitału – co generuje dodatkowe koszty. Dlatego receptą jest inwestowanie pieniędzy w odpowiednie aktywa. Istnieje wiele rodzajów inwestycji, ale kluczową rolę odgrywa dywersyfikacja portfela. Polega ona na rozdzielaniu kapitału na inwestycje, w celu minimalizacji ryzyka. Należy wybrać branżę oraz rodzaj inwestycji, odpowiednio do posiadanego kapitału. W przypadku większych kwot, w grę wchodzą nieruchomości, farmy fotowoltaiczne, itd. Z kolei mniejsze kwoty można zainwestować w udziały w spółkach, itd. Kluczową rolę odgrywa analiza rynku oraz oszacowanie potencjalnej stopy zwrotu, która musi przewyższać poziom inflacji.

Dywersyfikacja portfela w praktyce

Dywersyfikacja jest rozległym tematem – podobnie jak rodzaje inwestycji. Natomiast posiadany kapitał, warto ulokować w różnych branżach i aktywach. Na przykład: istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo utraty kapitału podzielonego na kilka spółek, w różnych branżach niż w przypadku jednej. Ostatnimi czasy pandemia zamroziła działalność wielu firm, przez co niektóre zbankrutowały. To spowodowało utratę kapitału przez inwestorów. Istnieją też branże, które zyskały na pandemii, np. medyczna, ale nie tylko. Posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie, można zbudować portfel inwestycyjny, chronić kapitał, a także generować zysk.

W obecnych czasach inwestowanie posiadanego kapitału stało się koniecznością. Wzrost inflacji powoduje, że wartość pieniądza z każdym rokiem spada i jest to nieuniknione. Dlatego coraz więcej naszych klientów decyduje się na zakup aktywów, w czym im pomagamy.

Napisz komentarz