Fotowoltaika – czy istnieją inwestycje w farmy fotowoltaiczne?

Invest Secure - Family Office > Blog > Fotowoltaika – czy istnieją inwestycje w farmy fotowoltaiczne?
panele słoneczne

Wraz z rosnącą popularnością fotowoltaiki na świecie i w Polsce, nowym rodzajem inwestycji stały się farmy fotowoltaiczne. Dzięki niej inwestor może produkować energię słoneczną w celu dystrybucji do sieci elektrycznej i generowania zysku. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej przebiega szybko w porównaniu z innymi źródłami energii . Pierwszymi krokami do jej wykonania jest ocena struktury geologicznej oraz analizy ekonomicznej w celu ustalenia oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Jakie jeszcze czynniki są kluczowe w inwestycji w farmę fotowoltaiczną?

Odpowiednia lokalizacja

Panele fotowoltaiczne produkują prąd ze Słońca, dlatego farma musi być zlokalizowana na optymalnie nasłonecznionym terenie, aby osiągała maksymalną wydajność. Pomimo że Polska nie należy do silnie nasłonecznionych krajów, to instalacje fotowoltaiczne osiągają wysoką wydajność, ponieważ wystarczy je zamontować na niezacienionym gruncie oraz o niskim zapyleniu. Kluczową rolę odgrywa również powierzchnia terenu przeznaczona na inwestycję, ponieważ dla 1MW energii, wymagane są 2 hektary. Kluczową rolę odgrywa audyt energetyczny, który musi zostać przeprowadzony na wybranej działce. To pozwala stworzyć prognozy dotyczące zwrotu kosztów inwestycji oraz zysków.

Dokumentacja projektu

Odpowiednio przygotowana dokumentacja jest niezbędna w celu przyłączenia farmy do publicznej sieci energetycznej. Musi zawierać szczegółowe dane dotyczące instalacji, aby zakład energetyczny wydał warunki dotyczące przyłączenia zgodne z parametrami elektrowni.  Natomiast późniejsze modyfikacje są niemożliwe. Do kluczowych dokumentów należą:

  • specyfikacje wszystkich urządzeń instalacji  (m.in. inwerterów oraz paneli)
  • wizualizacja położenia farmy fotowoltaicznej na danym terenie
  • szczegółowy opis inwestycji
  • dokładny kosztorys

Zakład energetyczny w razie niejasności może zażądać dodatkowej dokumentacji, którą inwestor musi dostarczyć.

Warunki przyłączenia farmy

Inwestor chcąc produkować prąd i sprzedawać go do publicznej sieci, musi wybudować farmę fotowoltaiczną o odpowiedniej wydajności, która spełni warunki zakładu energetycznego. W celu uzyskania potrzebnych informacji, musi złożyć w zakładzie energetycznym wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Poza tym, niezbędne są również następujące dokumenty:

  • tytuł prawny do gruntu
  • warunki zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  • mapa podglądowa

Kluczowe są również koszty, które w przypadku farm o mocy od 40 kW do 5 MW zostają podzielone między inwestorem a zakładem energetycznym. Natomiast o mocy powyżej 5 MW, koszty ponosi inwestor. Podłączenie instalacji o mocy do 40 kW jest bezpłatne. Cały proces trwa nie dłużej niż 5 miesięcy.

Koncesja

Ostatnim krokiem jest uzyskanie przez inwestora  promesy wydania koncesji, która gwarantuje, że koncesja zostanie udzielona i będzie mógł zbudować farmę fotowoltaiczną. Wniosek o przyznanie promesy musi zostać złożony do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wszystkie wymagane dokumenty poza wnioskiem, znajdują się na stronie  Urzędu Regulacji Energetyki.

Po uzyskaniu koncesji oraz pozwoleń, inwestor może przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej, w celu produkowania energii elektrycznej i jej sprzedaży. Tego typu inwestycje stają się coraz popularniejsze w Polsce, dlatego interesują się nimi inwestorzy, którzy chcą długofalowo pomnażać swój kapitał.

1 Response
  1. Roman

    Zbieram wszystkie dostępne informacje o fotowoltaice, bo chcę niedługo zamontować panele u siebie. Fajna jest oferta Maxcom eco energy, ale generalnie jest coraz więcej dobrych ofert na rynku.

Napisz komentarz