Zmiany oczekiwań najbogatszych

Invest Secure - Family Office > Blog > Zmiany oczekiwań najbogatszych

Najbardziej zamożni klienci oczekują opieki na najwyższym poziomie. Klienci, którzy dysponują majątkiem wartym kilkadziesiąt czy kilkaset milionów złotych traktują swoich doradców jak dobrych znajomych, przyjaciół, a czasami jak własną rodzinę. Ważnym aspektem są partnerskie relacje i wzajemne zrozumienie w osiąganiu wspólnie wyznaczonych celów. W ramach współpracy klienta z Family Office najważniejsze jest zaufanie, które buduje się przez długie miesiące, a czasami lata współpracy. Family Office to idea i ambicja stania się cennym elementem codziennych biznesowych decyzji. Elementem przynoszącym zarówno zyski finansowe, jak i oszczędność czasu. Szczególną różnicą jest dbałość o bezpieczeństwo kapitału, powtarzalność stopy zwrotu. Przy pracy z kapitałem liczącym wiele zer wynik procentowy inwestycji często schodzi na dalszy plan, a najważniejsza jest elastyczność inwestycji i jej bezpieczeństwo.

Wynikiem współpracy – opartej na wartościach takich jak odpowiedzialność, uczciwość – jest współpraca na wielu bardzo wrażliwych płaszczyznach dotyczących zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego. Klienci wymagają poszukiwania najlepszych rozwiązań (w Polsce, ale także za granicą) dotyczących lokowania ich kapitału, ale także rozwiązań prawnych, biznesowych czy pomocy przy przeprowadzaniu skutecznej sukcesji.

Zamożni klienci to osoby świadome możliwości, które daje private banking, a także nieakceptujące ograniczeń, jakie wynikają z oferty poszczególnych grup kapitałowych, poziomu możliwego serwisu oferowanego przez osoby, które są wynagradzane za dystrybucję rozwiązań, a nie za kompleksowość i jakość opieki nad klientem.

Podsumowując, usługa Family Office jest naturalną odpowiedzią na oczekiwania najbogatszych, a nie jest doraźną realizacją strategii poszczególnych instytucji finansowych.


Kornel Dybul, prezes zarządu Invest Secure Family Office

Napisz komentarz