Jak długo potrwa wysoka inflacja w Polsce i na świecie ?

Invest Secure - Family Office > Blog > Jak długo potrwa wysoka inflacja w Polsce i na świecie ?
inflacja

W ostatnich miesiącach 2021 roku, poziom inflacji drastycznie wzrósł. Można było to  zauważyć po cenach towarów i usług. Z kolei początek 2022 r. przyniósł wzrosty rzędu 8,6%, a w lutym inflacja wyniosła ok. 9,2%. Kiedy inflacja może wyhamować i czy jest to możliwe w obecnej sytuacji gospodarczej?

Inflacja w Polsce 

Inflacja w Polsce w styczniu według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w ujęciu rocznym, wynosiła ok. 9% w styczniu. W porównaniu z miesiącem poprzednim, ceny towarów i usług wzrosły o  1,9%. Z kolei według opinii PAP Biznes, rynek oczekiwał wzrostu inflacji w ujęciu rocznym na poziomie 9,3%.  W ubiegłych latach, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, wyglądał następująco:

 • 2010 – 2,6%

 • 2011 – 4,3%

 • 2012 – 3,7%

 • 2013 – 0,9%

 • 2014 – 0%

 • 2015 – -0,9%

 • 2016 – -0,6%

 • 2017 – 2%

 • 2018 – 1,6%

 • 2019 – 2,3%

 • 2020 – 3,4%

 • 2021 – 5,1

Znaczące wzrosty inflacji można zauważyć już w 2020 r. Z kolei w 2021 r. cen stały się mocno odczuwalne przez konsumentów.

W jaki sposób mierzona jest inflacja?

Najczęściej wzrosty cen towarów i usług, określane są za pomocą wskaźnika inflacji konsumenckiej, czyli CPI  (Consumer Price Index). Główny Urząd Statystyczny podaje odczyt wzrostu cen, konkretnego koszyka dóbr i usług, z którego korzystają konsumenci. Skład tego koszyka jest w miarę stały, natomiast zmieniają się udziały poszczególnych kategorii, z których korzystamy. W 2022 roku największe znaczenie mają poniższe kategorie:

Kategoria dóbr i usług:

Udział procentowy w całym koszyku:

Co w danej kategorii przez rok podrożało najbardziej?

Żywność i napoje bezalkoholowe

26,59%

Mięso drobiowe o 22% w górę, oleje i tłuszcze, ponad 27% tłuszcze roślinne, ponad 17% mąka i pieczywo

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

19,33%

Gaz +39,9%, Opał +41,2%, a np. czynsze na rzecz właścicieli: 8,1%

Transport

9,54%

W tej kategorii mamy autogaz +15,9%, olej napędowy +11,6%, a usługi transportowe jedynie 4% w górę, samochody osobowe kosztują o 6,8% więcej niż przed rokiem

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

6,32%

Napoje alkoholowe: 5,7% w górę, wyroby tytoniowe: 1,5%

Rekreacja i kultura

6,07%

usługi związane z rekreacją i kulturą zanotowały wzrost o ponad 7%, a najbardziej turystyka zorganizowana 17,4%

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

5,71%

meble podrożały o 11,9%

Zdrowie

5,69%

usługi szpitalne, stomatologiczne i lekarskie – wzrost o ponad 11%

Inne towary i usługi

5,45%

w tej kategorii znajdziemy m.in. usługi fryzjerskie – wzrost o 12,4% oraz np. ubezpieczenia, które wzrosły o 2,3%

Łączność

4,90%

co ciekawe sprzęt telekomunikacyjny odnotował spadek cen o prawie 6% , a dokładnie o tyle samo wzrosły koszty usług telekomunikacyjnych

Restauracje i hotele

4,77%

wzrost o 11,5%

Odzież i obuwie 4,47%

odzież wzrosła o 3%, obuwie o 4,8%

Edukacja 1,16%

wzrost o 5,6%

SUMA 100%

Kolejnym wskaźnikiem stosowanym w pomiarze inflacji jest PPI (Producer Price Index). Wskaźnik ten pokazuje zmiany średnich cen w przemyśle. Poziom rocznej stopy inflacji, określa Główny Urząd Statystyczny (GUS) – na podstawie  towarów i usług, najczęściej kupowanych przez gospodarstwa domowe.

Prognozy inflacji w Polsce i na świecie w 2022 roku

Specjaliści na rynkach finansowych uważają, że inflacja w Polsce może wyhamować w drugiej połowie 2022 r. Jednak w obecnym roku, może wynosić ok. 10%. Jednak ostatnie wydarzenia  i chaos wywołany napaścią Rosji z Ukrainą, mogą spowodować wyższe wzrosty cen towarów i usług. Polska znalazła się już w trójce krajów z Unii Europejskiej. Średni poziom inflacji dla krajów UE wynosił w grudniu ubiegłego roku 5,3%.

W związku z obecną sytuacją na świecie, trudno jednoznacznie określić, kiedy inflacja wyhamuje. Jednak wartość posiadanego kapitału można chronić na różne sposoby. Jednym z nich jest lokowanie środków w odpowiednich segmentach rynku nieruchomości.

Napisz komentarz