Fundusze REIT – czy to czas na ich otwarcie w Polsce?

Invest Secure - Family Office > Blog > Fundusze REIT – czy to czas na ich otwarcie w Polsce?
magazyn

Fundusze REIT ang. Real Estate Investment Trust dokonują zakupów nieruchomości pod wynajem, a następnie dzielą się zyskami z udziałowcami. Takie rodzaj inwestowania jest od dawna wykorzystywany na świecie i istnieje duża szansa, że tak się stanie również w Polsce. Dzięki temu otworzy się nowa szansa, która może stać się alternatywą dla nieopłacalnych lokat bankowych lub obligacji. Ponadto, dzięki takiej możliwości może wzrosnąć udział polskich inwestorów na rynku nieruchomości.

Czym dokładnie są fundusze REIT?

Fundusze REIT to fundusze inwestycyjne lub spółki specjalnego przeznaczenia, które lokują kapitał na rynku nieruchomości komercyjnych, które generują systematyczne zyski. Należą do nich: magazyny, centra handlowe, biurowce i niekiedy mieszkania. Na uwagę zasługuje fakt, że REIT posiada szczególne zwolnienia z podatku dochodowego. Wynika to z prowadzenia działalności opierającej się na najmie oraz posiadaniu udziałów w spółkach zależnych, które prowadzą taką działalność. Takie ulgi są interesujące dla indywidualnych inwestorów. Jednak uzyskanie przywilejów podatkowych jest możliwe tylko po spełnieniu warunków. Jednym z nich jest wypłacenie udziałowcom nawet do 90% zysku z najmu. REIT-y w dużej mierze cechują się wysoką rentownością, regularnie wypłacaną dywidendą oraz możliwością dywersyfikacji portfela. Umożliwiają inwestorom lokowanie nawet niewielkich kwot i uzyskanie satysfakcjonującej stopy zwrotu.

REIT a możliwości dla indywidualnych inwestorów

Pierwsze prace nad uregulowaniem przepisów dotyczących REIT-ów zostały podjęte w 2016 r. Projekt zakładał wprowadzenie na rynek polski tzw. FINN-ów, czyli spółek giełdowych, które generują zyski z najmu minimum 5 nieruchomości mieszkalnych i systematycznie wypłacających dywidendę udziałowcom. Obecnie prowadzone są prace nad rozszerzeniem projektu o nieruchomości komercyjne. Ostateczne uregulowanie dla REINT stworzyłoby polskim podmiotom nowe możliwości zakupu nieruchomości pod wynajem, które dziś są dostępne dla dużych graczy. Ponadto polski kapitał na rynku nieruchomości komercyjnych  mógłby znacznie wzrosnąć.

Szacuje się, że łączna kwota oszczędności Polaków na lokatach bankowych wynosi ok. 300 mld zł. Natomiast gdyby część tego kapitału została ulokowana w akcjach, to rynek kapitałowy zostałby ożywiony, a w sektorze budowlanym nastąpiłby wzrost przepływu gotówki.

Napisz komentarz