Dzień

25 września, 2018

Bezpieczne inwestowanie – czy to w ogóle możliwe?

Odpowiedź na to pytanie nie jest niestety oczywista i jednoznaczna. Sam proces inwestowania polega na zaangażowaniu pewnych środków pieniężnych przez pewien czas, w celu osiągnięcia późniejszych korzyści ekonomicznych. Z inwestowaniem nieodłącznie związane jest pojęcie ryzyka, czyli niepewności co do realizacji przyszłych zdarzeń. W języku finansów ryzyko inwestycyjne oznacza możliwość wystąpienia sytuacji gdy przyszłe realne korzyści...
Czytaj dalej