Partner

Jarosław Grzywiński

Informacje

Były Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych oraz Przewodniczący Rad Nadzorczych Towarowa Giełda Energii oraz Bondspot S.A. W latach 2016-2017 Wiceprezes Rady Giełdy oraz Przewodniczacy Komitetu Corporate Governance GPW. Prezes Instytutu Rynków Kapitałowych i Finansów, obecnie lider rynków kapitałowych Business Centre Club. Doradca strategiczny wielu zagranicznych giełd. Koordynator szeregu procesów IPO oraz doświadczony członek rad nadzorczych spółek publicznych. Stypendysta Bayreuth University oraz Oxford University.

Linkedin