Reprezentacja i wsparcie prawne

Usługa „IS Statue”

null
Doradzając Państwu oraz reprezentując Państwa interesy, dbamy nie tylko o to, aby być skutecznymi, ale też o to, aby robić to godnie i odpowiedzialnie. Dlatego na równi ze znajomością prawa szanujemy też zawodową etykę.

IS Statue to wsparcie rodziny w obszarze stosunków cywilnoprawnych, prawa rodzinnego i prawa pracy oraz reprezentowanie interesów rodziny w stosunkach z podmiotami trzecimi.

W ramach IS Statue będziemy doradzali Państwu w obszarze stosunków cywilnoprawnych prawa rodzinnego i prawa pracy. Będziemy także reprezentowali Państwa interesy (w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwa) w postępowaniach i czynnościach prawnych oraz w organach nadzorczych podmiotów, w których są Państwo udziałowcami lub akcjonariuszami.

„IS Statue” w sześciu zdaniach

 • null

  Reprezentowanie w radach nadzorczych

  oraz na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy

 • null

  Zapewnienie reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych

  w tym także wsparcie w dochodzeniu należności i odszkodowań

 • null

  Reprezentowanie w czynnościach prawnych

  na podstawie otrzymanych pełnomocnictw

 • null

  Wsparcie w procesie projektowania

  i negocjowania umów z podmiotami trzecimi

 • null

  Doradztwo

  w sprawach rodzinnych i pracowniczych

 • null

  Wsparcie w wyborze ofert

  ubezpieczeniowych / kredytowych / leasingowych oraz w procesie realizowania obowiązków informacyjnych wobec spółek publicznych

null
W ramach IS Statue, zyskują Państwo pewność, że nie tylko nasza, specjalistyczna znajomość prawa, zawsze będzie po stronie Państwa rodziny. Po Państwa stronie będzie też kultura osobista Invest Secure oraz kompetencje, które pomogą w podejmowaniu trafnych wyborów, dzięki którym zwiększy się Państwa bezpieczeństwo prawne.

Formularz kontaktowy

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@investsecure.pl lub telefonem +48 796 440 151.

Mogą Państwo również użyć poniższego formularza.

Siedziba Wrocław

ul. Prosta 36 53 -508 Wrocław

Oddział Warszawa

ul. Senatorska 2 ,00-075 Warszawa