Czym jest Family Office

null

To koncepcja współpracy opartej o bliskie relacje, która polega na reprezentowaniu interesów Klienta i jego rodziny na wielu płaszczyznach finansowych i okołofinansowych (prawnych, podatkowych, biznesowych).

Realizację założonych celów (np. zabezpieczenie majątku) zapewniają: pełna niezależność family office, model wynagrodzeń oparty o success fee oraz odpowiedzialność za realizację tych celów.

Family Office jest jak lotnisko, na którym spotykają się kursy całego świata finansów. Invest Secure jest jak kompetentna obsługa tego lotniska, która wie, w jaką stronę pokierować, aby podróż odbyła się z korzyścią dla Państwa czasu i finansów.

Z przyziemniejszych porównań: Family Office często nazywane jest ofertą typu wealth management. Ta druga nazwa nieźle oddaje merytoryczną kwestię kierowania majątkiem, ale pomija wątek bliskiej relacji z osobą, która decyduje się nam w tej kwestii zaufać.

A relacja ta jest nie mniej ważna od analiz opartych na wysokim poziomie wiedzy. Poznając Państwa, poznajemy też Państwa preferencje i oczekiwania, dzięki czemu dobrze wybieramy rekomendowane działania.

Technicznie, Family Office to zestaw kompleksowych usług finansowych i okołofinansowych.

Łączą się one w pakiet działań, które z jednej strony pomagają zabezpieczyć kapitał i przekazywać go z pokolenia na pokolenie, ale pomagają też skutecznie ten kapitał inwestować, ograniczając równocześnie wysokość płaconych podatków. Krótko: dążymy do tego, aby więcej profitów generowało mniej kosztów.

null
Nie oszukujmy się: Family Office nie jest dla wszystkich. To oferta dla wybranych. Serdecznie zapraszamy Państwa do takiego właśnie grona.

Formularz kontaktowy

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@investsecure.pl lub telefonem +48 796 440 151.

Mogą Państwo również użyć poniższego formularza.

Siedziba Wrocław

ul. Prosta 36 53 -508 Wrocław

Oddział Warszawa

ul. Senatorska 2 ,00-075 Warszawa